VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

VII edycja konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Jeżeli jesteście członkami Koła Gospodyń Wiejskich lub stowarzyszenia, którego statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, zapraszamy do rywalizacji w VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną do 31 maja 2022 r. poprzez wypełniony formularz dostępny na stronie https://bitwaregionow.pl/

Konkurs przebiegał będzie w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.