Ks. dr Aleksander Jacyniak z tytułem honorowym „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”

Ks. dr Aleksander Jacyniak z tytułem honorowym „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”

30 czerwca br.  w auli I LO w Kętrzynie, odbyła się uroczysta ceremonia nadania ks. dr. Aleksandrowi Jacyniakowi tytułu „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”. Przyznanie tego wyróżnienia jest formą podziękowania składaną przez całą społeczność osobom, które całokształtem swej działalności zawodowej lub społecznej przyczyniają się do rozwoju i promocji naszej „małej ojczyzny”.

Postać ojca Jacyniaka jest tego bardzo dobrym przykładem. Od września 2014 r. pełni on w Świętej Lipce potrójną posługę: proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP, superiora świętolipskiej wspólnoty jezuitów i kustosza Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan. Święta Lipka pod jego zarządem daje mieszkańcom powiatu, turystom i pielgrzymom wieloaspektowe możliwości pogłębiania i wzbogacania życia duchowego i wiedzy. W czasie pełnienia tych posług podjął wiele inicjatyw duszpasterskich, dydaktycznych i kulturalnych, poprzez które stara się pogłębiać życie religijne i kulturalne okolicznych mieszkańców, pielgrzymów i turystów odwiedzających sanktuarium, przyczyniając się także do promocji naszego Regionu.

Zainicjował między innymi:

–  wydawanie lokalnego czasopisma „U stóp Świętolipskiej Matki”. Poszczególne numery pokazują przeszłość i współczesność parafii i sanktuarium, a artykuły wzbogacają naszą wiedzę o historii i ludziach tej części powiatu kętrzyńskiego,

– doprowadził do wpisania przez Prezydenta i Premiera Świętolipskiego Sanktuarium na listę pomników historii; jest to na razie jedyny obiekt takiej rangi na terenie powiatu kętrzyńskiego;

– doprowadził do emisji znaczka pocztowego z obrazem Matki Bożej Świętolipskiej przez Pocztę Polską w 2018 r.;

– sprowadził z Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie relikwie czterech ewangelistów, na skutek czego świętolipska bazylika jest jedynym kościołem w Polsce posiadającym relikwie wszystkich 4 ewangelistów;

Uroczystego nadania dokonał starosta kętrzyński Michał Kochanowski. W wydarzeniu udział wzięli m. in. burmistrz miasta Kętrzyn Ryszard Niedziółka, burmistrz Reszla Marek Janiszewski, przedstawiciele duchowieństwa oraz liczni goście, przyjaciele laureata.

zdjęcie przedstawia chór świętoloipski
zdjęcie przedstawia Pania Czesławę Dąbrąwską
zdjęcie przedstawia statuetkę
zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta Ketrzyn Ryszrda Niedziółkę
uroczystośc nadania tytułu
zdjęcie przedstawia Sarostę Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego
Składanie życzeń dla laureata uroczystości
zdjęcie przedstawia laureta Ks. Aleksandra Jacyniaka, Starostę Michała Kochanowskiego, oraz konferansjera uroczystości
uroczystość nadania tytuła"Zasłużony dla Powiatu Ketrzyńskiego"
uroczystość nadania tytuła"Zasłużony dla Powiatu Ketrzyńskiego"
uroczystość nadania tytuła"Zasłużony dla Powiatu Ketrzyńskiego"
uroczystość nadania tytuła"Zasłużony dla Powiatu Ketrzyńskiego"