Rozstrzygnięcie otwartego konkursu powiatu kętrzyńskiego na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu powiatu kętrzyńskiego na realizację zadań publicznych w 2024 r.

W dniu 21 marca br. Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwałą Nr /2024 rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa; kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia.

Lista wybranych w konkursie ofert przedstawia się następująco, w zakresie:

  1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym : 15 000,00 zł
    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
  1.  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc”
  „Seniorzy kontra Juniorzy”  6 940,00  5 000,00
  2.  Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”    „Kulturalny Senior – Spotkania z Teatrem
i Muzyką 60+”
  6 615,00  5 000,00
  3.  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie  „Gimnastyka to zdrowie do późnej starości”  5 300,00  5 000,00

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa : 35.000 zł

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
    1.    Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    „X Paraolimpiada osób
z niepełnosprawnościami. Sport to siła, to jest moc. Razem bądźmy więc
co rok.”
    18 650,00    5 000,00
  2.  Stowarzyszenie „O Nas z Nami”  Zajęcia sportowe „Nasze Mazury to małe góry”  8 000,00  2 000,00
    3.    UKS „Bad-Max” przy SP nr 4
w Kętrzynie
  „Udział w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej dziewcząt w Modenie (Włochy)”    4 000,00    2 000,00
        4.        GLKS „Jurand” Barciany  „Organizacja rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej oraz prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem niepełnosprawności”        6 000,00        2000,00
  5.  Mazurski Klub „Kętrzyńskie Morsy”  „Rekreacyjnie z Morsami – sportowe powitanie lata”  2 500,00  2 000,00
  6.  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc”
  „Poznajemy Powiat Kętrzyński”  2 800,00  2 250,00
    7.    Miejski Klub Szachowy „Hetman – Pionier”    „Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Młodzików do lat 10, Puchar Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych”    4 120,00   2 500,00
  8.  Klub Sportowy Giria Kętrzyn  „Gwardyjskie Mistrzostwa Polski”  3 000,00  2 500,00
  9.  „Sobotniki” Stowarzyszenie Specjalistów z Pasją Działających Na Rzecz Dzieci O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych  „Na historycznej granicy Warmii i Mazur”  1 350,00  1 350,00
  10.  Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Reakcja”  „Ruch dla zdrowia – bądź aktywny”  11 840,00  2 000,00
      11.      Stowarzyszenie Seniorów
„Pod Niedźwiadkiem”
  „Rajd – wycieczka szlakiem atrakcji turystyczno-krajoznawczych i przyrodniczych powiatu kętrzyńskiego oraz województwa podlaskiego”      2 560,00   2 000,00
  12.  Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”  „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych”  9 000,00  3 000,00
  13.  Stowarzyszenie Widzialna Ręka  „Przedszkolaki to wysportowane dzieciaki”  10 350,00  0,00
  14.  Stowarzyszenie Aktywne Korsze  „Aktywnie i rodzinnie spędzamy czas na rowerze”  2 400,00  2 400,00

3. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego: 30 000,00 zł

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
      1.    Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami 2024”    4 500,00    2 000,00
    2.  Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    „Przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami – Tan 2024”  27 450,00  3 000,00
  3.  Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych    „Wernisaż prac osób z niepełnosprawnościami”  4 500,00  1 500,00
  4.  Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”  „Tkactwo – rzemiosło zapomniane”  2 681,70  1 500,00
  5.  Ochotnicza Straż Pożarna w Pilcu  Festyn wiejski „Pilcowiada”  4 000,00  2 000,00
  6.  Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic  „Po Europie przełomu wieków – koncert muzyki dawnej w Reszlu”  10 000,00  3 000,00
  7.  Fundacja Wspierania Inicjatyw Twórczych „Scena Kultury”  
Koncert muzyczny „Scena Na Zamku”
  30 000,00  5 000,00
    8.  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc”
  „Mamy supermoce” – festyn rodzinny pod patronatem Starosty Kętrzyńskiego    2 900,00    2 000,00
  9.  Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria”  „Piknik średniowieczny podczas uroczystości nadania imienia Zawiszy Czarnego dla Szkoły Podstawowej w Kruszewcu”  10 000,00  2 000,00
  10.  Kętrzyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Militarnych „Masuria”  „Biesiada rycerska, turniej łuczniczy oraz pokazy artyleryjskie podczas inscenizacji bitwy o Strażnicę w Barcianach”  13 000,00  3 000,00
  11.  Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”  „Szlakiem Zabytków” – wyjazdy edukacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych  6 725,00  2 000,00
  12.  Stowarzyszenie Hip Hop Mazury  „Taneczna integracja”    1 750,00  1 000,00
  13.  Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci
i Młodzieży „Sukces”
„Produkcja wideoklipu z premierową piosenką łączącą styl tradycyjny ze współczesnym – jako efekt edukacji artystycznej kętrzyńskich pasjonatów śpiewu”      10 300,00     2 000,00

4. Ochrona i promocja zdrowia : 20 000,00 zł

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania  Wnioskowana kwota dotacji  Przyznana kwota dotacji
  1.  Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych„Obóz terapeutyczny dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”    19 800,00  4 000,00
  2.  Stowarzyszenie „O Nas z Nami”  „Świetlica terapeutyczna WIEWIÓRKA”  3 100,00  2 000,00
  3.  Kętrzyńskie Towarzystwo „Amazonki”  „Różowy październik”  5 646,00  2 500,00
  4.  Fundacja Small Steps  „Dobrze urodzeni” – szkoła rodzenia w naszym powiecie    14 580,00  2 000,00
  5.  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego
„Zrozumieć i Pomóc”
  „Końsko, zdrowo i na sportowo”  2 470,00  1 500,00
  6.  „Sobotniki” Stowarzyszenie Specjalistów z Pasją Działających Na Rzecz Dzieci O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych  „Zdrowe relacje – budowanie kompetencji społecznych”  2 550,00  1 500,00
  7.  Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”„Zdrowie jest najważniejsze. Organizacja wyjazdu prozdrowotnego dla seniorów
i osób niepełnosprawnych”
  2 000,00  1 500,00  
  8.  Stowarzyszenie Widzialna Ręka  „W zdrowym ciele zdrowy duch”  5 100,00  1 500,00
  9.  Stowarzyszenie Widzialna Ręka  „Malinki o słuch dbają”  8 000,00  1 500,00
  10.  Stowarzyszenie Aktywne Korsze  „Warsztaty Terapii Zajęciowej w Korszach”  4 800,00  2 000,00

Lista ofert, które nie zostały wybrane do realizacji zadań publicznych:

    L.P.  Nazwa Organizacji Pozarządowej  Nazwa zadania
  1.  Stowarzyszenie „O Nas z Nami”  Zajęcia sportowe „Aktywny senior to zdrowy senior”  
  2.  Stowarzyszenie Widzialna Ręka  „Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla seniorów”    
  3.    Stowarzyszenie Hip Hop Mazury  „Taniec łączy pokolenia”
  4.  Klub Sportowy SEVEN  „Udział w Pucharze Polski Kobiet w Bilard”  
  5.  Klub Sportowy SEVEN  „Udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Bilard”
  6.  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Sztama”  „Zdrowie w głowie” – warsztaty dla młodzieży
  7.  Stowarzyszenie Hip Hop Mazury„Poprawa sprawności ruchowej zawodników klubu Stowarzyszenia Hip Hop Mazury
w dyscyplinie Breaking”
  8.  Stowarzyszenie „O Nas z Nami”    XXI Wiosenny przegląd artystyczno-integracyjny – „GIMBA”
  9.  Stowarzyszenie „GD”  „Nasze zabytki inaczej”
  10.  Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Olsztynie                    „Regionalne Dni Szewczenkowskie”