Umowa na kolejną inwestycję podpisana

Umowa na kolejną inwestycję podpisana

 Informujemy, że została podpisana  umowa pt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1737N Dr. nr 1618N – Koczarki-Krzyżany – etap II .
Inwestycja będzie realizowana przez kętrzyńską firmę Mariola Deszczyńska Usługi Budowlane i Transportowe.

Koszt inwestycji wynosi  321.191,60 zł brutto a wykonanie robót nastąpi do 28 lipca 2019 r.

Przebudowa drogi powiatowej finansowana jest wspólnie z Gminą Kętrzyn w ramach Programu Wspólnych Inwestycji z gminami 50/50.