Telefony w urzędzie

Stanowisko/zakres obowiązków  Imię i  nazwisko
Nr telefonu  
Starosta Michał Kochanowski 89 751 75 00
Wicestarosta Łukasz Jakub Wiśniewski 89 751 75 00
Sekretariat Kamila Balzer-Wilk 89 751 75 00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Joanna Mazurowska 89 751 75 03
Dział Kadr Marta Kawczyńska 89 751 17 20
Sprawy Organizacyjne i Obywatelskie Karolina Burzycka 89 751 17 06
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych Mateusz Lachowski 89 751 17 32
Biuro Obsługi Organów Powiatu i Starosty
Obsługa Zarządu Dagmara Ambrosewicz 89 751 17 18
Biuro Rady Powiatu Magdalena Filipiak

Anna Jędrzejewska

89 751 17 18
Biuro Obsługi Klienta
Kamila Banasik

Izabela Wojciechowska

89 751 17 48
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
Naczelnik Rafał Jakubczak 89 751 17 57
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, promocji i współpracy  Justyna Stelmaszczyk

Aneta Groma

89 751 17 49
Wydział Oświaty i Zdrowia
Naczelnik Danuta Tomczak 89 751 17 09
Stanowisko ds. oświata, zdrowie i pomoc społeczna Marta Ładosz

Natalia Czaplicka

89 751 17 10
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Artur Andrzejewski 89 751 17 08
  Natalia Końka 89 751 17 08
Jakub Olenkowicz 89 751 17 08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Kętrzyńskiego Daria Demczuk-Waszkiewicz 89 751 17 45

780 085 246

Wydział Budżetu i Finansów
Skarbnik Bogusław Lichocki 89 751 17 66
Zastępca Głównego Księgowego Danuta Kuśpiel 89 751 17 11
Księgowa Adrianna Tokarzewska
Monika Stróżek
89 751 17 56
Księgowa Ewa Rolka 89 751 17 07
Inspektor -płace Bogna Śpiewanowska 89 751 17 38
Inspektor Joanna Wtulich-Łysowska 89 751 17 38
Kasjer Małgorzata Łuksza-Masiewicz 89 751 17 54
Zespół Radców Prawnych
Ewelina Łukaszewicz 89 751 17 05
Aneta Kwiatkowska 89 751 17 47
Anna Długajczyk 89 751 17 47
Wydział Architektury Budownictwa i Inwestycji
Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna 89 751 17 51
Kierownik Referatu Architektoniczno-Budowlanego
Pozwolenia na budowę: miasto Kętrzyn,  gm. Srokowo,
Małgorzata Zapolska 89 751 17 60
Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Olga Aleksandrowicz 89 751 17 58
Pozwolenie na budowę: gm. i m. Korsze gm. i m. Reszel

Pozwolenie na budowę: gm. Barciany i gm. Kętrzyn

Natalia Subocz

Adela Witek

89 751 17 58
Inwestycje, zaświadczenia o samodzielności lokalu Dariusz Stadnik 89 751 17 68
Inwestycje Jerzy Socha 89 751 17 68
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Naczelnik, Geodeta Powiatowy Beata Obolewicz 89 751 17 27
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik, Przewodniczący Narad Koordynacyjnych Mariusz Masiewicz 89 751 17 25
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej

Klasyfikacja gruntów

Ewa Buniowska 89 751 17 53
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej

Klasyfikacja gruntów

Szymon Jasiulewicz 89 751 17 53
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych Joanna Kinach 89 751 17 33
Obsługa narad koordynacyjnych 89 751 17 31
Udostępnianie map geodezyjnych Andrzej Maliński

Kamila Przeszło

89 751 17 34
Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
Ewidencja Gruntów i Budynków: miasto Kętrzyn
Edward Kozak 89 751 17 23
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Korsze, Reszel, Srokowo Agnieszka Kozłowska 89 751 17 21
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Barciany, Kętrzyn Halina Szajewska 89 751 17 19
Gospodarka Nieruchomościami, Skarb Państwa Justyna Bielak

Monika Kuzyk

89 751 17 36
Gospodarka Nieruchomościami, Powiat Kętrzyński Ewa Hałun 89 751 17 35
Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem
Naczelnik, Geolog Powiatowy Agata Kowalska-Skórka 89 751 17 22
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ochrona przyrody, łowiectwo, prawo wodne Karolina Nestorowicz 89 751 17 03
Ochrona środowiska, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej,
rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, karty wędkarskie, rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb
Daniel Szymkiewicz 89 751 17 65
Audytor Wewnętrzny Wanda Litwinowicz 89 751 17 15
Wydział Komunikacji i Transportu
Naczelnik 89 751 17 42
Justyna Szulc 89 751 17 44
Prawa Jazdy Katarzyna Duńska 89 751 17 44
Prawa Jazdy Natalia Osinowicz 89 751 17 44
Rejestracja Pojazdów Martyna Bobkowska 89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Dawid Zajk 89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Joanna Ludwikowska 89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Sylwia Kowalewska 89 751 17 50
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Dyrektor Marta Żylińska 89 751 17 12
Główna Księgowa Jolanta Dobrzyńska 89 751 17 46
Kadry Urszula Kocięcka 89 751 17 14
Płace Marta Kobylarz

Emilia Schmidt

89 751 17 13
Księgowa
Agnieszka Mańkowska
89 751 17 64
Księgowa Katarzyna Lis 89 751 17 64
Księgowa Martyna Brzozowska

Joanna Świerzbińska

89 751 17 26
Księgowa Małgorzata Werner 89 751 17 63
Księgowa Monika Kubiak 89 751 17 63
Informatyk Gabriel Pleskacewicz 89 751 17 16
Informatyk Piotr Krakowiak 89 751 17 16
Zamówienia Publiczne Izabela Dadoś 89 751 17 30
Zamówienia Publiczne Agnieszka Witkowska 89 751 17 24
Punkt Paszportowy Katarzyna Janiszewska

Agnieszka
Grądkowska

89 751 17 17