Otwarty Konkurs Ofert

-2020-

Uchwała Nr 447/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dn. 28.01.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli org. pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020

Sprawozdanie(pdf)

  sprawozdanie (word)

Oświadczenie oferenta (pdf)  

Oświadczenie oferenta (word)

Oferta(pdf)  

 oferta (word)

Ogłoszenie

Uchwała Nr 421/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr 385/2019 Zarządu Powiatu w Ketrzynie z dnia 28 listopad 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku

Uchwała Nr 349/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Nr 346 /2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku”

Uchwała Nr 346/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku”

Uchwała Nr 347/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 października 2019 r.w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach: Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w 2020 roku.

2019

Uchwała nr 115 /2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 marca 2019 r w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 roku.

II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyński w roku 2019 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór ofert (word/formularz)
Wzór harmonogram (word/formularz)
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów (word/formularz)
Wzór sprawozdanie (word/formularz)
Wzór oświadczenia (word/formularz)

Uchwała nr 79/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 roku.

Uchwała nr 61/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 stycznia 2019 r w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór ofert (word/formularz)
Wzór harmonogram (word/formularz)
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów (word/formularz)
Wzór sprawozdanie (word/formularz)
Wzór oświadczenia (word/formularz)

2018

2017

Rozmiar czcionki
Kontrast