Otwarty Konkurs Ofert

2019

Uchwała nr 115 /2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 marca 2019 r w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 roku.

II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyński w roku 2019 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór ofert (word/formularz)
Wzór harmonogram (word/formularz)
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów (word/formularz)
Wzór sprawozdanie (word/formularz)
Wzór oświadczenia (word/formularz)

Uchwała nr 79/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w 2019 roku.

Uchwała nr 61/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 23 stycznia 2019 r w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2019 przez organizację pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Wzór ofert (word/formularz)
Wzór harmonogram (word/formularz)
Wzór przewidywana kalkulacja kosztów (word/formularz)
Wzór sprawozdanie (word/formularz)
Wzór oświadczenia (word/formularz)

 

2018

 

2017

Rozmiar czcionki
Kontrast