Cykl lekcji otwartych „Magiczna chemia” w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie

Cykl lekcji otwartych „Magiczna chemia” w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kętrzynie

W Zespole Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kętrzynie raz w miesiącu odbywa się cykl lekcji otwartych „Magiczna chemia” prowadzony przez nauczycieli chemii: Aleksandrę Kwiek i Agnieszkę Wieliczko-Kaczmarek. Podczas zajęć uczniowie klas VIII szkół podstawowych zainteresowani chemia, mogą poznać kierunek technik analityk oferowany przez Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie. Uczniowie klas VIII przeprowadzają samodzielnie doświadczenia chemiczne i notują obserwacje w kartach pracy. W doskonale wyposażonej chemicznej pracowni zdobywają umiejętności praktyczne, które otwierają drzwi do zawodu.

Podczas nauki na kierunku technik analityk uczniowie maja możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

– dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych

– pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym

– prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych

– prowadzenia badań bioanalitycznych

– prowadzenia badań środowiskowych

Po ukończonym kierunku można zdobyć pracę w laboratoriach kryminalistycznych, naukowo-badawczych oraz związanych z przemysłem spożywczym, rolniczym lub farmaceutycznym.