Finał projektu „Odkrywamy Piękno Powiatu Kętrzyńskiego – Legendarny Zakątek Warmii i Mazur”

Finał projektu „Odkrywamy Piękno Powiatu Kętrzyńskiego – Legendarny Zakątek Warmii i Mazur”

I nadszedł ostatni dzień projektu „Odkrywamy Piękno Powiatu Kętrzyńskiego – Legendarny Zakątek Warmii i Mazur”. Młodzież z Litwy i Polski przedstawiła 4 krótkie formy teatralne w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu przedstawiające legendy powiatu kętrzyńskiego:

  • Św. Lipa w Świętej Lipce
  • O Barbarze Zdunk w Reszlu
  • Diabelski Taniec w Czernikach
  • O złej karczmarce w Nakomiadach


Legendy, które poznali podczas zwiedzania zakątków naszego powiatu, a wiadomo, że każdy „kawałek” powiatu kętrzyńskiego posiada ciekawą historię. Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego Andrzej Lewandowski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.