Informacja o XLIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o XLIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 20 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 3. Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.
 5. Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.
 8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2021.
 9. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2021.
 10. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2021.
 11. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2021.
 12. Przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2021. 
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2021 oraz 2022;
  b) zmian w budżecie Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 rok;
  c) rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
 14. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2021 r.
 15. Zamknięcie XLIV sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Projekty Uchwał do pobrania:

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za lata obrotowe 2021 oraz 2022
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2022
sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie

Link do sesji