Informacja Starosty Kętrzyńskiego o wywieszeniu  wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Informacja Starosty Kętrzyńskiego o wywieszeniu wykazów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Starosta Kętrzyński, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje, że w dniu 24 maja 2024 r. na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, zostały wywieszone wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedażyw trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/112/Nieruchomosci/

Nieruchomości objęte wykazami:

  1. miasto Kętrzyn, obręb nr 4 dz. 106/11, 106/17-

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/23272_1.pdf,

  • miasto Kętrzyn, obręb nr 4 dz. 106/21-

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/23273_2.pdf

  • miasto Reszel, obręb nr 2, dz. 82/7-

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/23274_3.pdf

  • miasto Kętrzyn, obręb nr 4 dz. 43/7-

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/23277_4.pdf

  • miasto Kętrzyn, obręb nr 5, dz. 142/15-

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/23276_5.pdf

  • miasto Korsze, obręb nr 3 dz. 78, 82-

https://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/23275_6.pdf