Kolejna umowa na przebudowę drogi podpisana

Kolejna umowa na przebudowę drogi podpisana

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski oraz wicestarosta Andrzej Lewandowski z udziałem członka Zarządu Powiatu Mirosława Bobrowskiego podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711N na odcinku Mołtajny – Asuny -Święty Kamień”. Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt inwestycji to ponad 4 500 000,00 zł, w tym dofinansowanie na poziomie 95%. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Ostrada”.

zdjęcie przedstawia przedstawicieli Starostwa i inwestora
zdjęcie przedstawia mapę remontowanej drogi powiatowej nr 1711N  na odcinku Mołtajny - Asuny - Święty Kamień
Zdjęcie przedstawia informacje o kwocie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych