Konferencja w ramach promocji programu 500+

Konferencja w ramach promocji programu 500+

Trwa promocja znowelizowanego programu 500+.

Z tej okazji  miała dzisiaj miejsce konferencja  w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie z udziałem : Starosty Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Arturem Chojeckim oraz  posłem na sejm RP Jerzym Małeckim.

Ze szczegółami zmian w programie Rodzina 500+ można było zapoznać się również odwiedzając mobilny punkt informacyjny „Bus 500 plus” , który był podstawiony przed budynkiem urzędu Starostwa Powiatowego.

Od 1 lipca 2019 świadczenie 500 plus przysługuje na każde dziecko, czyli również na pierwsze, bez względu na dochody rodziny. Wniosek można złożyć  przez Internet, za pośrednictwem: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS i bankowości elektronicznej. Natomiast od 1 sierpnia br. w formie papierowej w gminie lub listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przypomnijmy  również, że wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne  i  domy pomocy społecznej.

Istotnym tematem rozmów podczas konferencji była również  ustawa o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która wejdzie w życie 18 lipca br.

Jej celem jest przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w  małych miejscowościach . Samorządy  uczestnicząc aktywnie  w powyższym programie mogą skutecznie zlikwidować istniejące wykluczenia komunikacyjne.  Na mocy ustawy utworzony został państwowy fundusz celowy – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przepisy ustawy nie odnoszą się do przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.

Udział w dyskusji wzięli zaproszeni lokalni przewoźnicy oraz przedstawiciele władz lokalnych.