„Odkrywamy Piękno Powiatu Kętrzyńskiego – Legendarny Zakątek Warmii i Mazur”

„Odkrywamy Piękno Powiatu Kętrzyńskiego – Legendarny Zakątek Warmii i Mazur”

Niezapomniana przygoda, wiele wrażeń, nauka i zwiedzanie, to wszystko w ramach rozpoczętego projektu pn. „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – Legendarny Zakątek Warmii i Mazur”. Od 30 czerwca do 5 lipca 20 uczniów z Rejonu Soleczniki na Litwie oraz 10 osobowa grupa młodzieży z Powiatu Kętrzyńskiego będzie odkrywać piękno naszego powiatu jako miejsca legendarnego, kryjącego wiele tajemnic oraz ciekawostek historycznych i turystycznych. Podsumowaniem spotkania będzie zorganizowana do końca lipca wystawa fotograficzna w Powiatowym Domu Kultury w Kętrzynie oraz prezentacja krótkich form teatralnych w Reszlu przedstawiających poznane legendy. Dziś młodzież zwiedziła Reszel, widokową wieżę kościelną, zamek w Reszlu, Świętą Lipkę, Sanktuarium Maryjne, poznała miejsca o których opowiadają legendy „Święta Lipa” w Św. Lipce, „O Barbarze Zdunk” w Reszlu.