Powołano nowego Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powołano nowego Powiatowego Lekarza Weterynarii

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski złożył gratulacje dla nowo powołanego Powiatowego Lekarza Weterynarii Marii Wyszkowskiej.