„Smakowita Przemiana” w obszarze kształcenia zawodowego

„Smakowita Przemiana” w obszarze kształcenia zawodowego

Z ogromną radością pragniemy poinformować o otrzymanym dofinansowaniu naszego nowego projektu pt. „Smakowita Przemiana” FEWM.06.04-IZ.00-0012/23.

Projekt realizowany będzie w celu poprawy jakości nauczania w obszarze kształcenia zawodowego na kierunku kucharz. Planowane działania obejmują doposażenie pracowni dydaktycznej oraz zakup nowoczesnego sprzętu, niezbędnego do doskonalenia umiejętności zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Z projektu korzystać będzie Szkoła Branżowa I Stopnia wchodząca w strukturę Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, nauczyciele uczący przedmiotów gastronomicznych oraz uczniowie kształcący się na kierunku kucharz.

Celem projektu jest unowocześnienie oferty kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych 4 (3K/1M) nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w PCE w Kętrzynie poprzez aktualizację metod i treści kształcenia na kierunku kucharz przy jednoczesnym wyposażeniu pracowni i szkoleniu nauczycieli w okresie od 01.03.2024 do 30.11.2024 roku.

W rezultacie zakup doposażenia do pracowni zawodowej zapewni kompleksową edukację i przygotowanie uczniów do pracy w branży gastronomicznej u regionalnych pracodawców. Dodatkowym efektem realizowanych działań będzie podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie.

Wartość projektu: 1 037 001,61 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 933 301,45 zł

Wkład własny: 103 700,16 zł

Wnioskodawca: Powiat Kętrzyński

Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.