Spotkanie konsultacyjne samorządowców z powiatu kętrzyńskiego

Spotkanie konsultacyjne samorządowców z powiatu kętrzyńskiego

17 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie odbyły się  konsultacje samorządów powiatu kętrzyńskiego. W spotkaniu oprócz przedstawicieli gmin udział wzięli dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych. Gościem posiedzenia był dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Mateusz Szkaradziński.
W trakcie spotkania poruszono tematy:
a) podziału środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na organizację robót publicznych w roku 2023;
b) przyszłości funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
c) programów  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
d) Funduszu Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej;
e) wdrożonego projektu „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług”.

Tego dnia w obecności wójta Marka Olszewskiego starosta kętrzyński Michał Kochanowski podpisał umowę z dyrektorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Mateuszem Szkaradzińskim. Jest to kolejne przedsięwzięcie w powiecie kętrzyńskim w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Założeniem programu jest zwiększenie dostępności osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Kwota dofinansowania na zakup samochodu osobowego do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami wynosi120.000,00 zł.

samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego

samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego
samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego
samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego

samorządowcy z powiatu kętrzyńskiego
na zdjęciu: Wójt gminy Srokow Marek Olszewski Dyrektor PFRON Mateusz Szkaradziński i starosta kętrzyński Michał Kochanowski
na zdjęciu: Wójt gminy Srokow Marek Olszewski Dyrektor PFRON Mateusz Szkaradziński i starosta kętrzyński Michał Kochanowski
na zdjęciu:  Dyrektor PFRON Mateusz Szkaradziński i starosta kętrzyński Michał Kochanowski
na zdjęciu: Wójt gminy Srokow Marek Olszewski Dyrektor PFRON Mateusz Szkaradziński i starosta kętrzyński Michał Kochanowski