Starosta kętrzyński ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Starosta kętrzyński ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski uprzejmie informuje, że od 15 października br. studenci z terenu powiatu kętrzyńskiego mogą ubiegać się o stypendium naukowe.

Stypendium starosty kętrzyńskiego mogą otrzymać studenci, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

  • posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kętrzyńskiego co najmniej 10 lat;
  • są studentami uczelni znajdujących się na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce;
  • legitymują się innymi wybitnymi osiągnięciami z zakresu nauki, w tym: uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ponad krajowym; współudział w prowadzonych przez uczelnie wyższe badaniach naukowych (Ważne: Do wniosku student załącza wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe )

Zasady ubiegania się o stypendium dla studentów:

  1. Termin składania wniosków: od 15 października 2020 r. do 15 grudnia 2020 r..
  2. Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała Nr XII/84/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów.