Starosta kętrzyński ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Starosta kętrzyński ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

Starosta kętrzyński Michał Kochanowski uprzejmie informuje, że od 15 października br. studenci z terenu powiatu kętrzyńskiego mogą ubiegać się o stypendium naukowe.

Stypendium Starosty kętrzyńskiego mogą otrzymać studenci, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 • posiadają stałe zameldowanie na terenie powiatu kętrzyńskiego co najmniej 10 lat;
 • są studentami uczelni znajdujących się na terenie Polski lub krajów Unii Europejskiej, osiągają bardzo dobre wyniki
  w nauce;
 • legitymują się innymi wybitnymi osiągnięciami z zakresu nauki, w tym: uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych
  na szczeblu ponad krajowym; współudział w prowadzonych przez uczelnie wyższe badaniach naukowych  
  (Ważne: do wniosku student załącza wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe ).

Zasady ubiegania się o stypendium dla studentów:

 1. Termin składania wniosków: od 15 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r..
 2. Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
  w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1,
  11-400 Kętrzyn.

Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała Nr XII/84/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia
20 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów.