„Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027” została przyjęta przez Radę Powiatu w Kętrzynie

„Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027” została przyjęta przez Radę Powiatu w Kętrzynie

Wczoraj podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie głównym tematem była dyskusja nad dokumentem rozwoju powiatu kętrzyńskiego. Posiadanie strategii, ale sam proces prac nad nią, jest ogromnym ułatwieniem i przygotowaniem do skutecznego pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł. Jednak jej najważniejszą rolą, zwłaszcza po umocnieniu jej roli przez znowelizowane przepisy, jest wsparcie samorządu w strategicznym zarządzaniu. Przygotowanie strategii stwarza również możliwość zaangażowania mieszkańców i innych partnerów z terenu powiatu kętrzyńskiego zainteresowanych rozwojem naszej małej ojczyzny.

Podczas obrad pod dyskusję poddano również sprawozdanie za rok 2020 z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, sprawozdanie  z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim oraz ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego.

Oprócz wspomnianej Strategii samorządowcy podjęli także uchwały w sprawie:

– określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na które przeznacza się  środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku;

– przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie ;

– zmian w budżecie powiatu na rok 2021.

Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia starostę kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia wicestarostę Andrzeja Lewandowskiego podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia Przewodniczącą Rady Powiatu w Kętrzynie Urszulę Baraniecką podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia pierwszą stronę załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027"
Zdjęcie przedstawia pierwszą stronę załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Strategia Rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2027”
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Zdzisława Flisa podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Zdzisława Flisa podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Lecha Ryndzionka podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Lecha Ryndzionka podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosława Pieniaka podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jarosława Pieniaka podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Krzysztofa Tytmana podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Krzysztofa Tytmana podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Zbigniewa Olenkowicza podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Zbigniewa Olenkowicza podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Dorotę Siwicką podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie Dorotę Siwicką podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jana Adamowicza podczas obrad sesji
Zdjęcie przedstawia radnego Rady Powiatu w Kętrzynie Jana Adamowicza podczas obrad sesji