Telefony w urzędzie

Stanowisko/zakres obowiązków  Imię i  nazwisko
Nr telefonu  
Starosta Michał Kochanowski 89 751 75 00
Wicestarosta Andrzej Lewandowski 89 751 75 00
Sekretariat Adrianna Tokarzewska 89 751 75 00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Sekretarz Joanna Mazurowska 89 751 75 03
Dział Kadr Marta Kawczyńska 89 751 17 20
Sprawy Obywatelskie Karolina Burzycka 89 751 17 06
Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych Justyna Szulc 89 751 17 32
Biuro Obsługi Organów Powiatu i Starosty
Obsługa Zarządu Dagmara Ambrosewicz 89 751 17 18
Biuro Rady Powiatu Magdalena Filipiak 89 751 17 18
Biuro Obsługi Klienta
Kamila Banasik

Kamila Dumkiewicz

89 751 17 48
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
Naczelnik Rafał Jakubczak 89 751 17 57
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, promocji i współpracy  Mateusz Lachowski

Justyna Stelmaszczyk

Aneta Groma

89 751 17 49
Wydział Oświaty i Zdrowia
Naczelnik Danuta Tomczak 89 751 17 09
Stanowisko ds. oświata, zdrowie i pomoc społeczna Marta Ładosz

Natalia Czaplicka

89 751 17 10
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Artur Andrzejewski 89 751 17 08
  Henryk Kaliniczenko 89 751 17 08
Andrzej Niedźwiecki 89 751 17 08
Natalia Końka  89 751 17 08
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatu Kętrzyńskiego Daria Demczuk-Waszkiewicz 89 751 17 45
Marta Kawczyńska 89 751 17 20

780 085 246

Wydział Budżetu i Finansów
Skarbnik Bogusław Lichocki 89 751 17 66
Zastępca Głównego Księgowego Danuta Kuśpiel 89 751 17 11
Księgowa Agnieszka Thimm
Monika Stróżek
89 751 17 56
Księgowa Ewa Rolka 89 751 17 07
Inspektor -płace Bogna Śpiewanowska 89 751 17 38
Inspektor Joanna Wtulich-Łysowska 89 751 17 38
Kasjer Małgorzata Łuksza-Masiewicz 89 751 17 54
Zespół Radców Prawnych
Ewelina Łukaszewicz 89 751 17 05
Agnieszka Jakubowska 89751 17 47
Aneta Kwiatkowska 89 751 17 47
Anna Tymolewska 89 751 17 47
Wydział Architektury Budownictwa i Inwestycji
Naczelnik Magdalena Osinowicz-Dąbrówna 89 751 17 51
Kierownik Referatu Architektoniczno-Budowlanego

Pozwolenia na budowę: gm. Kętrzyn, , gm. i m. Korsze, gm. Reszel

Janusz Czeszun 89 751 17 69
Pozwolenia na budowę: miasto Kętrzyn,  gm. Srokowo, gm. Barciany Małgorzata Zapolska 89 751 17 60
Zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zaświadczenia o samodzielności lokalu, wydawanie dzienników budowy Natalia Osinowicz 89 751 17 58
Inwestycje Dariusz Stadnik 89 751 17 68
Inwestycje Jerzy Socha 89 751 17 68
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Naczelnik, Geodeta Powiatowy Beata Obolewicz 89 751 17 27
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik, Przewodniczący Narad Koordynacyjnych Mariusz Masiewicz 89 751 17 25
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej Ewa Buniowska 89 751 17 53
Wprowadzanie Operatów do mapy numerycznej Szymon Jasiulewicz 89 751 17 53
Obsługa zgłoszeń geodezyjnych Joanna Kinach 89 751 17 33
Obsługa narad koordynacyjnych 89 751 17 31
Udostępnianie map geodezyjnych Andrzej Maliński 89 751 17 34
Referat Geodezji i Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
Ewidencja Gruntów i Budynków miasta: Kętrzyn, Korsze, Reszel
Edward Kozak 89 751 17 23
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Korsze, Reszel, Srokowo Agnieszka Kozłowska 89 751 17 21
Ewidencja Gruntów i Budynków gminy: Barciany, Kętrzyn Halina Szajewska 89 751 17 19
Gospodarka Nieruchomościami, Skarb Państwa Justyna Bielak 89 751 17 36
Gospodarka Nieruchomościami, Powiat Kętrzyński

Klasyfikacja gruntów

Ewa Stadnyk

Monika Kuzyk

89 751 17 35

89 751 17 33

Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem
Naczelnik, Geolog Powiatowy Agata Kowalska-Skórka 89 751 17 22
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ochrona przyrody, łowiectwo, prawo wodne Karolina Nestorowicz 89 751 17 03
Ochrona środowiska, wyłączanie gruntów z produkcji rolnej,
rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, karty wędkarskie, rejestracja sprzętu służącego do amatorskiego połowu ryb
Daniel Szymkiewicz 89 751 17 65
Audytor Wewnętrzny 89 751 17 15
Wydział Komunikacji i Transportu
Naczelnik Rafał Rypina 89 751 17 42
Prawa Jazdy Wioleta Korowaj 89 751 17 44
Prawa Jazdy Katarzyna Skarul 89 751 17 44
Rejestracja Pojazdów Martyna Bobkowska 89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Dawid Zajk

Katarzyna Duńska

89 751 17 50
Rejestracja Pojazdów Joanna Ludwikowska 89 751 17 50
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego
Dyrektor Marta Żylińska 89 751 17 12
Główna Księgowa Jolanta Dobrzyńska 89 751 17 46
Kadry Urszula Kocięcka 89 751 17 14
Płace Marta Kobylarz

Emilia Schmidt

89 751 17 13
Księgowa Martyna Brzozowska 89 751 17 64
Księgowa Jolanta Prokocka 89 751 17 64
Księgowa Bogumiła Plenis 89 751 17 26
Księgowa Małgorzata Werner 89 751 17 63
Księgowa Monika Kubiak 89 751 17 63
Księgowa Wiesława Legeńć 89 751 17 26
Informatyk Gabriel Pleskacewicz 89 751 17 16
Informatyk Piotr Krakowiak 89 751 17 16
Zamówienia Publiczne Izabela Dadoś 89 751 17 30
Zamówienia Publiczne Agnieszka Witkowska 89 751 17 30
Punkt Paszportowy Katarzyna Janiszewska

Agnieszka Grądkowska

89 751 17 17