Uwaga!!! Urlop Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Uwaga!!! Urlop Powiatowego Rzecznika Konsumentów

W terminie od 31 stycznia 2022 roku do 4 lutego 2022 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów przebywa na urlopie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że w sprawach indywidualnych konsumenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych informacji i porad konsumenckich za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, prowadzonej przez Fundację Konsumentów tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, opłata wg taryfy operatora).

Gdzie konsument może uzyskać pomoc prawną w przypadku nieobecności Rzecznika Konsumentów?

INFOLINIA KONSUMENCKA
Tel. 801 – 440 – 220 lub (22) 290 89 16
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8:00 DO 18:00

KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD
e-mail porady@dlakonsumentow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
tel: (89) 527-27-65, 521-03-93 fax: (89) 527-42-51
e-mail: olsztyn@ih.olsztyn.pl
www.ih.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Ełk

ul. Chopina 15, 19-300 Ełk,
tel: (87) 621-16-53,
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
e-mail: elk@ih.olsztyn.pl

Federacja Konsumentów

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn,
tel: (89) 535-21-16,
środa 11.00-14.00, piątek 11.00 – 14.00, 17.00 -19.00, sobota 15.00-19.00
e-mail: olsztyn@federacja-konsumentow.org.pl