XXV „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej” – etap powiatowy rozstrzygnięty

XXV „Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej” – etap powiatowy rozstrzygnięty

Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski pogratulował zwycięzcom powiatowych eliminacji XXV „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej”.   

I miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

II miejsce – Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie

III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie  

IV miejsce Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie 

Powiat Kętrzyński podczas trzeciego etapu w XXV „Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej” reprezentowany będzie przez laureatów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.