Za nami XL sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie.

Za nami XL sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie.

W planowanym porządku znalazło się 17 punktów. Obrady rozpoczęły się zatwierdzeniem porządku obrad, przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Starosta kętrzyński Michał Kochanowski zapoznał radnych z sytuacją oświatową za rok 2020/2021. Podczas obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Baraniecka wręczyła zawiadomienia o wyborze na radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Kętrzyńskiego. Podczas wyborów uzyskano 14 mandatów w siedmiu okręgach wyborczych, którymi były szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu kętrzyńskiego. Podczas sesji dokonano wyboru radnego Zbigniewa Olenkowicza na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Nowym Członkiem Zarządu Powiatu został radny Mirosław Bobrowski. Radni podjęli szereg uchwał, w tym wyrazili zgodę na utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kętrzynie.

Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu
Sesja Rady Powiatu