ZAPROSZENIE NA OTWARCIE WYSTAWY

ZAPROSZENIE NA OTWARCIE WYSTAWY

Centrum Biblioteczno – Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego zaprasza w sobotę 5 listopada o godz. 11.00 do swojej siedziby przy ul. Pocztowej 11 na otwarcie wystawy „Bo partyzantem być to honor”. Wystawa ukazuje historię pochodzących z Kurpiowszczyzny dwóch braci Jana i Henryka Duda, żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Potomkowie Jana żyją na terenie powiatu kętrzyńskiego i to dzięki ich pomocy przygotowana została ekspozycja. Każdy uczestniczący w otwarciu wystawy otrzyma nową publikację CBK.

Publikacja „Bo partyzantem być to honor” powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Wystawę będzie można obejrzeć w CBK do 14 listopada, a następnie eksponowana będzie kolejno w szkołach podstawowych w Srokowie i Barcianach, Zespole Szkół im.