Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza

  1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/8
    o pow. 0,2220 ha, 
    dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz  z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi –  56 430 zł                                  wadium – 5 640 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/8 oraz 1/14 części działki nr 6/10  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 10 września 2021 r. o godzinie  10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18166_ogloszenie_6.8_-_BIP.pdf

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/9
 o pow. 0,1623 ha
, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 41 630 zł                                   wadium – 4 160 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/9 oraz 1/14 części działki nr 6/10  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 10 września 2021 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18165_ogloszenie_6.9_BIP.pdf

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/11 o pow. 0,1511 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6  wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 830 zł                                   wadium –  3 880 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/11 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 14 września 2021r. o godzinie 10:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18157_ogloszenie_6.11_-_BIP.pdf

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/12 o pow. 0,1714 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/0004533/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 43 830 zł                                   wadium –   4 380 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/12 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 14 września 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18158_ogloszenie_6.12_-_BIP.pdf

5. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/13 o pow. 0,2054 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 52 230 zł                                   wadium –  5 220 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/13 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 15 września 2021 r. o godzinie 10:00w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18159_ogloszenie_6.13__BIP.pdf

6. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/14  o pow. 0,2182 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z 1/14 udziału działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 55 430 zł                                   wadium –  5 540 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/14 oraz 1/14 części działki nr 6/10 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 15 września 2021 r. o godzinie 12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18160_ogloszenie_6.14_-BIP.pdf

7. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/15 o pow. 0,1450 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6  wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 37 080 zł                                   wadium –   3 700 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/15 oraz 1/10 części działki nr 6/27 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 16 września 2021 r. o godzinie 10:00   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września  2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18161_ogloszenie_6.15_-_BIP.pdf

8. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/16 o pow. 0,1508 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 38 480 zł                                   wadium –  3 850 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/16 oraz 1/10 części działki nr 6/27 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 16 września 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18162_ogloszenie_6.16-BIP.pdf

9. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/17 o pow. 0,1572 ha,  dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz z udziałem 1/10 części działki nr 6/27 (droga wewnętrzna) o pow. 0,1233 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045692/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 40 080 zł                                   wadium –  4 010 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/17 oraz 1/10 części działki nr 6/27 ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia  21 września 2021 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18163_ogloszenie_6.17-_BIP.pdf

10. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie Karolewo gmina Kętrzyn
, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 6/18 o pow. 0,1279 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00031229/6 wraz
z udziałem 1/14 części działki nr 6/10 (droga wewnętrzna) o pow. 0,2269 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00045433/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33 030 zł                                   wadium –  3 300 zł

Do ceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/18 oraz 1/14 części działki nr 6/10  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się dnia 21 września 2021 r. o godzinie  12:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 6 września 2021 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.
http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/system/obj/18164_ogloszenie_6.18_-_BIP.pdf

W przypadku  przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej. 

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem (089) 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.