Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

13 czerwca br. odbyła się ważna sesja Rady Powiatu w Kętrzynie. W trakcie obrad przeprowadzono debatę nad raportem o stanie powiatu kętrzyńskiego za rok 2023. Raport jest podsumowaniem całorocznej działalności Zarządu Powiatu, w szczególności opisuje realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Raport wyczerpująco przedstawia najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku.
Debata zakończyła się udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

16 głosów ZA ,0 głosów PRZECIW, 1głos WSTRZYMUJĄCY.

Dodatkowo radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe powiatu kętrzyńskiego za 2023 rok. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2023.

Na zdjęciu Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Olga Wanago Członek Zarządu.
Na zdjęciu Joanna Mazurowska Sekretarz Powiatu
Na zdjęciu Alina Janiszewska członek Zarządu
Na zdjęciu przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szewczuk
Na zdjęciu Radni Rady Powiatu w Kętrzynie podczas obrad.