Dodatkowe wsparcie samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego dla powiatu kętrzyńskiego

Dodatkowe wsparcie samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego dla powiatu kętrzyńskiego

W ramach projektu konkursowego polegającego na ułatwieniu dostępu do usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz instytucje i personel tych instytucji w związku z COVID-19 otrzymamy 3️22 441 tys. zł. Wsparcie finansowe przeznaczone będzie na: Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie, Mieszkanie Chronione Treningowego w Kętrzynie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami całodobowymi, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu.

Celem głównym projektu jest podjęcie działań profilaktycznych i zapobiegawczych prowadzących do wstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Projekt zakłada:

  • zakup sprzętu (m.in.ozonatory, bezdotykowe elektroniczne stacje do dezynfekcji rąk, termometry bezdotykowe, przepływowe lampy bakteriobójcze i wirusobójcze);
  • zakup środków ochrony osobistej (m.in. maseczki, przyłbice ochronne, kombinezony,fartuchy jednorazowe, płyny dezynfekujące rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, rękawiczki jednorazowe);
  • zakup testów na obecność COVID-19;
  • zatrudnienie nowego personelu;
  • zatrudnienie psychologa;
  • dodatki dla personelu.

Głównym realizatorem projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Przypominamy, że wcześniej powiat kętrzyński pozyskał również ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach projektu „Pomagajmy Razem” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, kętrzyński DPS otrzymał ponad 2️00 tys. zł.