Informacja na temat wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w powiecie kętrzyńskim.

Informacja na temat wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w powiecie kętrzyńskim.

28 wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych powiatu kętrzyńskiego zostało udostępnionych kandydatom w rekrutacji uzupełniającej.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół, w których pozostały wolne miejsca:

I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie:

 • język polski, geografia, wos – 1 miejsce;
 • matematyka, język angielski – 1 miejsce;
 • biologia, chemia – 7 miejsc.

Zespół Szkól im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie:

 • LO – Oddział Przygotowania Wojskowego – 2 miejsca;
 • technik analityk – 2 miejsca;
 • technik elektryk – 2 miejsca;
 • technik programista – 1 miejsce.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie:

 • technik pojazdów samochodowych i technik budownictwa – 2 miejsca;
 • szkoła branżowa wielozawodowa – 2 miejsca;
 • szkoła branżowa kucharz – 1 miejsce.

Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu:

 • technik technologii drewna i technik informatyk – 3 miejsca;
 • szkoła branżowa wielozawodowa i stolarz – 4 miejsca.