Informacja o LXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informacja o LXVIII sesja Rady Powiatu w Kętrzynie

Informujemy, że 18 stycznia 2024 roku (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LXVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu
w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1.  Otwarcie LXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Uroczyste wręczenie statuetki oraz dyplomu nadania Tytułu Honorowego „Za Zasługi dla Powiatu Kętrzyńskiego”.
 3.  Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.
 4.  Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.
 5.  Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu po złożonym sprawozdaniu.
 6.  Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2023.
 9. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2023.
 10. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa
  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2023.
 11. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Kętrzynie w roku 2023.
 12. Przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych wobec Starostwa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2023.
 13. Przedstawienie sprawozdania Starosty Kętrzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023.
 14. Informacja na temat realizacji Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2023 r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie;
  b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2023;
  c) zmiany Uchwały nr LXVII/577/2023 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu pozostającego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu;
  e) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu garażu oraz pomieszczenia biurowego pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie;
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia biurowego, sali dydaktycznej oraz placu manewrowego  pozostających w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego
  w Kętrzynie;
  g) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz -etap I”;
  h) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „BARCJA” na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz -etap II”;
  i) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze 2023 r.;
  j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035;
  k) zmian w budżecie powiatu na rok 2024
 16. Informacje, oświadczenia, wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r
 18. Zamknięcie LXVIII sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

projekty uchwał do pobrania

link do sesji