Zaproszenie do prawosławnej cerkwi

Zaproszenie do prawosławnej cerkwi

Centrum Biblioteczno – Kulturalne zaprasza wszystkich zainteresowanych do prawosławnej cerkwi pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w sobotę 20 stycznia. Chętni zbierają się o godz. 9.45 na parkingu przy siedzibie CBK przy ul. Pocztowej 11 i stamtąd wszyscy udadzą się do cerkwi przy ul. Limanowskiego 9, gdzie o godz. 10.00 oczekiwać będzie ks. Paweł Siebiesiewicz, proboszcz parafii. Ksiądz Paweł, jako gospodarz obiektu, udostępni odrestaurowane freski Jerzego Nowosielskiego oraz odkryty podczas prac konserwatorskich polichromowany strop, tego samego autora.
Natomiast wiosną planowana jest konferencja z udziałem wykonawców, którzy omówią przebieg prac konserwatorskich nad freskami.