Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

Informacja Zarządu Powiatu w Kętrzynie

W związku z rozpoczęciem procedury uchwalania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024, Zarząd Powiatu w Kętrzynie zawiadamia, że przyjmuje wnioski do projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2024 oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej rok 2024 oraz co najmniej trzy kolejne lata.

 Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, pl. Grunwaldzki 1.