Wycinka drzew niebezpiecznych w kompleksie leśnym „Poznańska górka” w Kętrzynie

Wycinka drzew niebezpiecznych w kompleksie leśnym „Poznańska górka” w Kętrzynie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Nadleśnictwo Srokowo informuj, że z dnie 14.08.2023 r. rozpoczną się prace wiązane z wycinką drzew niebezpiecznych ( chorych, obumarłych, złomów, wywrotów, zasiedlonych przez szkodniki owadzie) w kompleksie leśnym „Poznańska górka” pomiędzy budynkiem wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 15 w Kętrzynie a placem zabaw przy Skateparku.

W dalszym etapie będą usuwane drzewa zagrażające infrastrukturze towarzyszącej budynkom mieszkalnym przy ul. Świerkowej a na koniec przy wszystkich ścieżkach spacerowych w całym kompleksie leśnym „Poznańskiej górki”. Powierzchnie robocze, związane z wycinką drzew będą na bieżąco oznakowywane tablicami z okresowym zakazem wstępu do lasu i ze względów bezpieczeństwa ie będą mogły przebywać na nich żadne osoby postronne. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o powstrzymywanie emocji, które często towarzyszą pracom związanym z wycinką drzew na terenach miejskich. W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z sobą prowadzącą sprawę – Dominik Więcek – tel. 89 753 40 29 lub bezpośrednio z leśniczym Leśnictwa Poganowo – Jarosławem Naumiuk – tel. 604 156 448, podleśniczym Robertem Nachiło – tel. 604 156 534.