Nabór na Partnera z zakresu branży drzewno – meblarskiej

Nabór na Partnera z zakresu branży drzewno – meblarskiej

Powiat Kętrzyński ogłasza nabór na Partnera z zakresu branży drzewno – meblarskiej w dziedzinie: przemysł meblarski, o ogólnopolskim zasięgu działania, do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – konkurs uzupełniający, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego: https://bip.starostwo.ketrzyn.pl