Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały  z dnia 1 marca 2021r.  Walnego Zebrania Członków Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego w Kętrzynie o rozwiązaniu oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie sygn. akt OL.VIII Ns-Rej.KRS 3481/21/591 wszczęta została likwidacja Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Oświatowego  w Kętrzynie, ul. Mickiewicza 1, 11-400 Kętrzyn.

Likwidatorem Stowarzyszenia została ustanowiona Urszula Baraniecka.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.


                                                             Likwidator Urszula Baraniecka