Zapraszamy do udziału w głosowaniu w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 r.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego na 2022 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kętrzyńskiego, Zarząd Powiatu w Kętrzynie poniżej przedstawia ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym.

W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego wyboru dokonują mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego na podstawie głosowania jawnego bezpośredniego i powszechnego w terminie do 15 października 2021 r.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji, wypełnioną kartę do głosowania należy:

  • złożyć w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Biurze Obsługi Klienta;
  • lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn;
  • lub przesłać skan karty drogą elektroniczną na adres Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, tj. starostwo@starostwo.ketrzyn.pl.

Pliki do pobrania:

Lista zadań przyjętych oraz odrzuconych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Budżet obywatelski karta do głosowania